Nồi hâm buffer CN chân vàng tay nắm vàng Kinhoo có 2 nồi suop bên trong 23288G

6.500.000 VND

Mua

 

Tên sản phẩm Vật liệu Kích Công suất
23288G Kích cỡ đầy đủ Roll-top chafing Dish Set Stand với Gloden mạ Hollow SSLegs W/2X4Ltr maries bain thép không gỉ 63x48x45cm